(ลงในนิตยสารช่องทางทำมาหากิน ฉบับเดือน ม.ค. 52)

 

ฮวงจุ้ย โดยส่วนใหญ่รูปทรงของที่ทำงานปัจจุบันที่อยู่ในเมือง มักจะเป็นการเช่าพื้นที่ตึกสูงซะส่วนใหญ่ และด้วยเหตุนี้เองที่แผงผังของรูปทรงของสถานที่ทำงาน จึงมีความแตกต่างกันออกไป แต่คุณรู้หรือไม่ว่า การที่รูปทรงของที่ทำงานเว้าแหว่งขาดหายไปนั้น สามารถส่งผลดีร้ายต่อพนักงานหรือแม้แต่ตัวของคุณเองได้เช่นกัน

 

สำหรับอาคารตึกสูงโดยทั่วไป มักจะมีข้อจำกัดทางด้านการออกแบบโครงสร้าง และข้อจำกัดทางด้านความคุมค่าของพื้นที่ ทำให้รูปทรงของตัวพื้นที่ที่ได้เปิดให้สำนักงานเช่าหลายๆแห่ง มีรูปร่างที่ไม่ได้สัดส่วน และเหตุนี้เอง สำนักงานบางแห่งจึงมักมีปัญหาเรื่องพนักงานบางส่วนมีปัญหาไปเป็นประจำเสมอๆ แม้ว่าจะเปลี่ยนกี่คนต่อกี่คนก็ตาม เราลองมาดูกันนะครับว่า รูปทรงที่ขาดหายไปของพื้นที่ทำงานนั้นมีผลต่อใครอย่างไรบ้าง

 

ทิศที่เว้าแหว่งนั้นเป็นทิศเหนือ ฮวงจุ้ยจะส่งผลร้ายต่อ พนักงานผู้ชายอายุระหว่าง 16-30 ปี มักจะมีปัญหาอยู่เสมอๆ ลางานบ่อย ขาดงานประจำ ทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่มีสมาธิในการทำงาน ส่งผลเสียต่องานที่รับผิดชอบด้อยประสิทธิภาพ หรือพนักงานคนใดที่ทำงานในตำแหน่งที่รับผิดชอบเรื่องดังนี้ เช่น งานที่ต้องวางแผน งานที่ต้องเดินทางเสมอ งานร้านอาหาร ธุรกิจบริการกลางคืน งานที่เกี่ยวกับฝ่ายซ่อมบำรุง นักเขียน ที่ปรึกษาบริษัท ฮวงจุ้ยจะส่งผลเสียต่องานเหล่านี้ บุคคลใดที่มีตำแหน่งที่รับผิดชอบเรื่องเหล่านี้มักจะทำงานออกมาได้ไม่ดี หรือมีปัญหาโดยตลอด

 

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ฮวงจุ้ยจะส่งผลร้ายต่อพนักงานหญิงอายุ 46 ปีขึ้นไป หรือพนักงานที่ให้บริการประชาชน พนักงานที่ต้องใช้แรงงาน หรือต้องเกี่ยวข้องกับแรงงานจะมีปัญหา งานด้านเกษตรกรรม ช่างสวน ครู การศึกษา ฝ่ายเทรนนิ่งอบรมมักจะไม่มีผลงาน งานที่ทำเพื่อสังคมจะออกมาไม่ดี ทำแล้วมีปัญหามากกว่าสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร

 

ทิศตะวันออก ฮวงจุ้ยจะส่งผลร้ายต่อ พนักงานผู้ชายอายุระหว่าง 31-45 ปี (ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้บริการองค์กรระดับผู้จัดการ) ผลเสียจะทำให้พนักงานกลุ่มนี้ขาดความมีชีวิตชีวาในการทำงาน ขาดความกระตือรือร้น ไม่อยากแย่งชิงเอาชนะ ชอบอยู่เฉยๆเฉื่อยๆไปเรื่อยๆดีกว่า หรือคนที่ต้องรับผิดชอบดังนี้ งานที่เกี่ยวกับไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า กีฬา ทหาร ครู กลุ่มวิทยากร ผู้นำกิจกรรมสันฐนาการต่างๆ กลุ่มนักดนตรี นักร้อง ช่างไม้ ช่างสี พ่อครัว คนขับรถ ที่ปรึกษา นักประดิษฐ์ วิศวกร นักเขียน นักข่าว กลุ่มคนเหล่านี้การงานจะทำให้คุณตกต่ำ แม้ว่าจะขยันเพียงใด แต่ปัญหามักจะมีเสมอๆ รวมไปถึงพนักงานที่กล่าวมานี้ ไม่มีความรู้สึกในการอยากที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น หรือขาดผลงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน

 

 

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ฮวงจุ้ยจะส่งผลร้ายต่อพนักงานหญิงอายุ 31-45 ปี หรืองานด้านประชาสัมพันธ์องค์กร การเผยแพร่ข่าวสาร งานวิชาการ เทรนนิ่งอบรม สื่อโฆษณาไม่ได้ผล งานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การบิน นักขาย นักการตลาด นักข่าว วิทยากรอมรม พนักงานเหล่านี้จะทำงานแต่ขาดชื่อเสียง ขาดการรับรู้จากภายนอก ทำงานดีอย่างไรก็จะไม่ค่อยโด่งดัง หากเป็นหญิงบางทีจะมีปัญหาเรื่องความรักเข้ามาเกี่ยวข้องในที่ทำงาน ต้องระวังอย่าให้มีน้ำเน่าเสียตรงจุดนี้ หรือมองออกไปเจอจุดน้ำเสียภายนอก จะทำให้มีปัญหาชู้สาวในที่ทำงานเกิดขึ้นได้

 

 

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ฮวงจุ้ยจะส่งผลร้ายต่อผู้ชายอายุ 46 ปีขึ้นไป หรือผู้บริการระดับสูงขององค์กร ทิศนี้บ่งบอกถึงผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในบริษัท หรือผู้ที่ทำงานที่ต้องรับผิดชอบในงานที่ต้องประสานกับผู้บริการระดับสูง ติดต่อราชการทหาร ข้าราชการ คนที่มียศศักดิ์อำนาจ พระ นักบวช นักแปล ช่างกล ช่างเหล็ก นายธนาคาร นักจิตวิทยา กลุ่มคนเหล่านี้จะประสบปัญหาในการบริหารงานที่ไม่มีอำนาจ ขาดการเชื่อฟังจากลูกน้อง ทำตัวดีอย่างไรลูกน้องก็ไม่นับถือ หรือไม่เห็นคุณค่า ขาดการเกรงใจ หรืออีกนัยหนึ่งคือ ผู้บริหารจะเป็นคนที่ไม่มั่นคง มีปัญหาทางด้านสมอง ศีรษะ ปอด กระดูก

 

 

ทิศตะวันตก ฮวงจุ้ยจะส่งผลร้ายต่อพนักงานหญิงที่อายุไม่เกิน 15 ปี ในธุรกิจทั่วไปอาจจะไมมีกลุ่มคนเหล่านี้ แต่ในบางธุรกิจอาจจะมีการรับมาเป็นพนักงานในร้านชั่วคราวก็มีบ้าง หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าขาย การธนาคาร ร้านอาหาร โรงแรม บาร์ งานด้านบันเทิง นักบัญชี นักบริหารองค์กร หรือผู้จัดการ นักออกแบบ กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ นักตกแต่งภายใน ทีมงานด้านการออกงานต่างๆ เช่น พริตตี้ PR นักแสดงต่างๆ

 

 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ฮวงจุ้ยจะส่งผลร้ายต่อพนักงานชายอายุไม่เกิน 15 ปี (ในบางธุรกิจอาจจะมีการจ้างงานชั่วคราว) หรืองานที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องจัดการสินค้าคงคลัง นักสืบ ตำรวจ งานที่ทำเพื่อสังคม ฝ่ายรปภ. นักดนตรี นักเต้น ฝ่ายที่ต้องประสานงานกับการเมือง นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ฝ่าย R&D ขององค์กรจะประสบปัญหา ไม่สามารถคิดค้นสินค้าใหม่ๆที่น่าสนใจ หรือประสบความสำเร็จได้

 

 

ทิศใต้ ฮวงจุ้ยจะส่งผลเสียต่อพนักงานหญิงอายุระหว่าง 16-30 ปี หรือพนักงานที่ต้องใช้ความสวยงาม เช่น PR พริตตี้ หรือพนักงานด้านการอบรม ผู้ที่ดูแลด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์องค์กร องค์กรขาดชื่อเสียง ไม่มีคนกล่าวถึง ไม่เด่นดัง ขาดความน่าสนใจต่อผู้บริโภค งานด้านการแสดงไม่ว่าจะเป็น นายแบบ นางแบบ นักออกแบบเสื้อผ้า ช่างภาพ สถาปนิก คนเหล่านี้ทำงานได้ไม่นาน ทำแล้วผลงานไม่เป็นที่ต้องตาต้องใจเพียงพอ

 

 

จุดกึ่งกลางอาคารที่มีการเว้าแหว่ง ฮวงจุ้ยจะส่งผลต่อผู้บริการสูงสุดขององค์กร ผู้ที่กุมอำนาจมากที่สุด ขาดการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ขาดอำนาจบารมีที่เกรงขามต่อลูกน้อง

 

 

ทิศต่างๆดังที่ได้บอกไปนี้ เพื่อให้ทราบถึงผลร้ายเสียต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องดังที่กล่าวมา อยากให้ท่านผู้อ่านลองกลับไปเทียบกับแผนผังที่ทำงานของท่านเอง และจะเห็นได้ว่าองค์การมีจุดบกพร่องด้านใดบ้าง และควรส่งเสริมและใส่ใจงานในด้านใดมากเป็นพิเศษ และการแก้ไขก็เพียงแต่เติมเต็มส่วนที่หายไป หรืออาจจะนำตู้ เฟอร์นิเจอร์มาวางให้เติมเต็มไม่ให้ดูขาดหายไปก็พอช่วยได้

 

หากจะดูให้ละเอียดกว่านี้จะมีเรื่องพลังงานในแต่ละช่วงแต่ละอาคารที่ส่งผลมากเป็นพิเศษแตกต่างกันได้อีก

 

ท่านที่ต้องการอ่านบทความฮวงจุ้ยย้อนหลังอ่านได้ที่ http://www.fengshuix.com หรือสอบถามเพิ่มเติม ที่อีเมล์ fs@fengshuix.com หรือโทร.089-697-4500 หากคำถามของท่านมีประโยชน์จะนำมาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไป

Fengshuix.com

Comment

Comment:

Tweet